De Koningen van Velle

Ja, je leest het goed:de Koningen van Velle’!  Drie koningen zelfs! Zij kwamen uit het oosten, zij kwamen van ver met hun ster...Maar hoe is dat nu allemaal gegroeid?

Zo’n 30 jaar geleden ontsproot bij de bassen van het vroegere Sint-Jozefskoor (het huidige fusiekoor ‘Consonant’) het idee om met een driekoningenactie een financiële bijdrage te leveren aan het werk van de missionarissen van Velle. In de loop der jaren bleef enkel pater van Vossel nog actief. De familie van Vossel was, vanuit Beveren, naar Velle komen wonen. Het was een idee wellicht geïnspireerd op een initiatief van ‘driekoningen’ uit Sint-Niklaas die ten voordele van de missie van pater Fivez al zingend hun rondgang maakten. Wat in Sint-Niklaas kon, kon zeker ook op Velle, zullen die bassen hebben gedacht. Zodus ende zodoende gingen Stany, Emiel, Marcel en Theo (+) op zoek naar vrijwilligers binnen het koor. Roland vonden ze bereid om mee te zingen als tenor en tevens het vocaal ensemble te leiden. De vier bassen slaagden erin om een groep van zestien Koningen en Koninginnen samen te stellen, vier van elke stem (sopranen, alten, tenoren, bassen).

29 jaar op rij gingen ze al zingend op bedeltocht en haalden elk jaar een aanzienlijke som op voor de missies. Ze trotseerden daarbij koude, sneeuw, ijs, mist, regen en wind. Maar elk jaar opnieuw stonden ze paraat. De groep is in de loop van de jaren door diverse omstandigheden zoals verhuis, ziekte of overlijden van samenstelling veranderd. Daarbij werden de alten het sterkst getroffen. Wij moesten afscheid nemen van Sabine, Mady en Martine. Bij de andere stemmen ontviel ons Arnold. Ook de vroegere bas, Theo Buyle, is niet meer. Enkele anderen zoals o.a. Annemarie Cleys moesten in de loop van de jaren wegens omstandigheden geheel of gedeeltelijk afhaken.

Hoe ouder de Koningen werden, hoe meer er van hen werd gevraagd. Zo luisterden ze in de kerstperiode steeds meer eucharistievieringen op. Dit gebeurde in de Sint-Jozefkerk Velle, Sint-Jozefkerk Sint-Niklaas (Tereken), Nicolaaskerk en de Sint-Jacobuskerk van Haasdonk. Ook de omliggende rusthuizen zagen de driekoningen graag komen. Zo werden we opgewacht in het Blauwhof (Steendorp) en in de Reiger (Temse). Omdat de oude koninklijke knoken zoveel last niet meer aankonden, werd er de laatste jaren een beroep gedaan op een bus, dit wegens gebrek aan voldoende kamelen of dromedarissen. 

en toen kwam CORONA! Net zoals bij zoveel zaken werden er nu ook stokken in de wielen van het driekoningenbusje gestoken.
In de kerstperiode 2020-2021 zal het dus stil blijven in de straten van Velle. Toch 
laten zij onze pater Vincent Van Vossel niet in de steek.
De bijdrage voor zijn missie bezorgen, kan deze keer met coronaveilige internetbankieren gebeuren.
Dit jaar kan de bijdrage rechtstreeks worden gestort op de rekening van pater Vincent Van Vossel:  BE08 8334 6897 0513.
Niet vergeten om hierbij “Koningen Velle” te vermelden!
   


 

26 Koningen Velle 1

Klik hier voor de foto's 'koningen van Velle'       

 Koningen Tereken

Klik hier voor de video 'Koningen Velle op Tereken 2019'

Als slot de dankwoorden van Pater Vincent vorig jaar:

Aan de lieve weldoeners..... 
"Ik ben maar een vriend op je weg.... met veel dank voor uw vriendschap en onmisbare hulp aan kleine mensen onderweg vol onrust en gebroken angst......zonder jullie zou er geen missie zijn in Bagdad.
Wat jullie geven leeft daar verder in de mensen eenvoudig zoals jullie met diep geloof in Hem die ons allen samenhoudt.
Met zijn zegen over jullie als DANK.

Pater Vincent van Vossel. 

rekening
BE08 8334 6897 0513
met vermelding
 
“gift voor pater Van Vossel Koningen Velle”

Koningen van Velle zingen op Tereken

Foto's van de Koningen van Velle